Over de pit

Onze Missie

De PIT is dé plaats voor regio Zeeuws-Vlaanderen om samen te komen. Het is ook dé plaats om ervaring op te bouwen als vrijwilliger in een leuk en gevarieerd team. De PIT streeft er dan ook naar om zowel bezoeker als vrijwilliger een omgeving aan te bieden die (culturele) diversiteit, (sociale) verbondenheid, maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid stimuleert. Dit allemaal omdat de PIT gelooft in de vernieuwende en creatieve krachten van samenwerking, en daarom deze centrale waarden wil delen binnen Zeeland.

Onze Visie

De PIT is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in Terneuzen. Een fantastische centraal gelegen locatie met een podium, een bar, en waar de mogelijkheden tot zelfontplooiing oneindig zijn. De organisatie biedt dan ook infrastructuur en begeleiding en ruimte om te kunnen experimenteren. Zo is er de mogelijkheid om zelf activiteiten te organiseren die bij jouw (culturele) interesses passen. De PIT gelooft in openheid en vertrouwen en biedt daarom een open huis voor iedereen, waar iedereen zich veilig kan voelen. In deze veilige, tolerante, en multiculturele omgeving leren jongeren persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ze krijgen de kans tot zelfontplooiing, kunnen hun talenten delen, en zelfs ondernemerschap ontwikkelen. Dit alles wordt uitgevoerd binnen een omgeving met sterke maatschappelijke normen en waarden, waardoor ze zullen groeien op persoonlijk, cultureel, en artistiek vlak. We benaderen ook regelmatig jongeren om zich zo bij ons te ontwikkelen, want door deze kwaliteiten op jonge leeftijd te ontwikkelen zullen zij sterker, evenwichtiger en meer maatschappelijk betrokken zijn in het leven, ook als volwassene. Iedereen draagt dus zelf bij aan een gevarieerd aanbod wat betreft vrijetijdsbesteding. Allemaal gerealiseerd door onze vrijwilligers, voor alle leeftijden!

Doelstellingen

De stichting heeft als doelstelling om de regio Zeeuws Vlaanderen een veilig, levendig en maatschappelijk betrokken cultuurcentrum te bieden. De PIT is een onmisbare uitgaansplek met een breed scala aan culturele activiteiten in de binnenstad van Terneuzen. Deze culturele activiteiten lopen uiteen van muzikale concerten tot workshops, jamsessies en pubquizen. De organisatie speelt in op de initiatieven vanuit de vrijwilligers en samenwerkingsverbanden uit de regio. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd en toegankelijk programma. De doelstellingen van de PIT worden bereikt door de intensieve inzet van de organisatie. Deze bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit de regio en werkt samen met professionele partners en de overheid. Het grote aanbod aan taken binnen de organisatie geeft alle vrijwilligers de kans hun kwaliteiten te onderzoeken en zichzelf te ontplooien. Daarnaast is het een erg aantrekkelijke kans voor ambitieuze jongeren om met ‘een stapje voor’ en een berg zelfvertrouwen de arbeidsmarkt in te treden.

De PIT biedt een podium voor de culturele, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van jongeren. (Culturele) diversiteit, (sociale) verbondenheid, maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid en het geloof in de scheppende en vernieuwende krachten van vrijwilligers, zijn daarbij centrale waarden.

De PIT wil hèt toonaangevend cultuurcentrum in Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen) zijn. De PIT gelooft in het potentieel van vrijwilligerswerk en biedt een open huis waar een klimaat heerst van veiligheid, openheid en vertrouwen. Onder andere vinden jongeren er een ontmoetingsplaats, een podium, infrastructuur en begeleiding – waarmee zij kunnen experimenteren en activiteiten kunnen organiseren die aansluiten bij hun (culturele) interesses. Zo ontstaat een ruim en gediversifieerd cultureel- en vrijetijdsaanbod. In een veilige, tolerante en multiculturele omgeving leren de vrijwilligers persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen; ontplooien, tonen en delen zij hun talenten; ontwikkelen zij ondernemerschap en maatschappelijke waarden en normen en ontwikkelen zich daarmee op persoonlijk, cultureel en artistiek vlak en staan zij in de toekomst sterker, evenwichtig en maatschappelijk betrokken in het leven.

Bar

De groep barmedewerkers is de grootste groep vrijwilligers binnen de PIT. Zij zorgen ervoor dat de bezoekers van de PIT voorzien worden van de nodige drankjes en snacks. Ook verzorgen zij de muziek op momenten dat er geen bands optreden.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers. Lijkt het jou ook leuk om een bijdrage te leveren aan ons team? Spreek dan eens één van onze barmedewerkers of een barcoördinator aan. Zij kunnen je precies vertellen wat het werken in de PIT allemaal inhoud, en wat er allemaal van je verwacht wordt.

Voor meer info kun je ook een mail sturen naar podiuminterneuzen@gmail.com.