Over de pit

Onze Missie

De PIT is dé plaats voor de jongeren uit regio Terneuzen om samen te komen. Het is ook dé plaats om ervaring op te bouwen als vrijwilliger in een leuk en gevarieerd team. De PIT streeft er dan ook naar om zowel bezoeker als vrijwilliger een omgeving aan te bieden die (culturele) diversiteit, (sociale) verbondenheid, maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid stimuleert. Dit allemaal omdat de PIT gelooft in de vernieuwende en creatieve krachten van jongeren, en daarom deze centrale waarden wil delen met de Zeeuws-Vlaamse jeugd.

Onze Visie

De PIT is een ontmoetingsplaats voor alle jongeren in de regio Terneuzen. Een fantastische centraal gelegen locatie met een podium, een bar, en waar de mogelijkheden tot zelfontplooiing oneindig zijn. De organisatie biedt jongeren dan ook infrastructuur en begeleiding waarmee zij kunnen experimenteren, en zelf activiteiten kunnen organiseren die bij hun (culturele) interesses passen. De PIT gelooft in openheid en vertrouwen en biedt daarom een open huis voor iedereen, waar iedereen zich veilig kan voelen. In deze veilige, tolerante, en multiculturele omgeving leren jongeren persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ze krijgen de kans tot zelfontplooiing, kunnen hun talenten delen, en zelfs ondernemerschap ontwikkelen. Dit alles wordt uitgevoerd binnen een omgeving met sterke maatschappelijke normen en waarden, waardoor ze zullen groeien op persoonlijk, cultureel, en artistiek vlak. Door deze kwaliteiten op jonge leeftijd te ontwikkelen zullen zij sterker, evenwichtiger en meer maatschappelijk betrokken zijn in het leven, ook als volwassene. De jongeren dragen dus zelf bij aan een gevarieerd aanbod wat betreft vrijetijdsbesteding. Allemaal gerealiseerd dóór jongeren, vóór jongeren.

Doelstellingen

De stichting heeft als doelstelling om voor jongeren in de regio Zeeuws Vlaanderen een veilig, levendig en maatschappelijk betrokken cultuurcentrum te bieden. De PIT is een onmisbare uitgaansplek voor jongeren en biedt een breed scala aan culturele activiteiten in de binnenstad van Terneuzen. Deze culturele activiteiten lopen uiteen van muzikale concerten tot pubquizen. De organisatie speelt in op de initiatieven vanuit de jongeren en vrijwilligers. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd en toegankelijk programma, opgezet voor en door jongeren. De doelstellingen van de PIT worden bereikt door de intensieve inzet van de organisatie. Deze bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en jongeren uit de regio en werkt samen met professionele partners en de overheid. Het grote aanbod aan taken binnen de organisatie geeft jongeren de kans hun kwaliteiten te onderzoeken en zichzelf te ontplooien.

De PIT biedt een podium voor de culturele, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van jongeren. (Culturele) diversiteit, (sociale) verbondenheid, maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid en het geloof in de scheppende en vernieuwende krachten van jongeren zijn daarbij centrale waarden.

De PIT wil hèt toonaangevend jongerencentrum in Groot Terneuzen zijn. De PIT gelooft in het potentieel van jongeren en biedt een open huis waar een klimaat heerst van veiligheid, openheid en vertrouwen. Jongeren vinden er een ontmoetingsplaats, een podium, infrastructuur en begeleiding – waarmee zij kunnen experimenteren en activiteiten kunnen organiseren die aansluiten bij hun (culturele) interesses. Zo ontstaat een ruim en gediversifieerd cultureel- en vrijetijdsaanbod gerealiseerd dóór en vóór jongeren. In een veilige, tolerante en multiculturele omgeving leren jongeren persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen; ontplooien, tonen en delen zij hun talenten; ontwikkelen zij ondernemerschap en maatschappelijke waarden en normen en ontwikkelen zich daarmee op persoonlijk, cultureel en artistiek vlak en staan zij (als volwassenen) sterk, evenwichtig en maatschappelijk betrokken in het leven.

Bar

De groep barmedewerkers is de grootste groep vrijwilligers binnen de PIT. Zij zorgen ervoor dat de bezoekers van de PIT voorzien worden van de nodige drankjes en snacks. Ook verzorgen zij de muziek op momenten dat er geen bands optreden.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers. Lijkt het jou ook leuk om een bijdrage te leveren aan ons team, spreek dan eens één van onze barmedewerkers of een barcoördinator aan. Zij kunnen je precies vertellen wat het werken in de PIT allemaal inhoud, en wat er allemaal van je verwacht wordt.

Voor meer info kun je ook een mail sturen naar podiuminterneuzen@gmail.com.