Huisregels

Huisregels Podium in Terneuzen

 • Zonder geldig entreebewijs wordt geen toegang verleend.
 • Bij de ticketcontrole krijgt u een polsbandje, dit is uw toegangsbewijs gedurende het evenement. Bij verlies of beschadiging van het toegangsbewijs vervalt de geldigheid.
 • Bij leeftijdsgebonden evenementen is het verplicht een ID-bewijs te kunnen tonen. Dit wordt via de gangbare kanalen gecommuniceerd. Zonder ID-bewijs krijgt u geen toegang tot het evenement.
 • In verband met de alcoholwetgeving zal er bij twijfel over uw leeftijd, bij de entree, om een ID-bewijs gevraagd worden. Bij het niet kunnen tonen van een ID-bewijs zult u geen alcohol kunnen nuttigen.
 • Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers worden gefouilleerd en tassen worden doorzocht.
 • Sportclub-geaffilieerde kleding is niet toegestaan.
 • Er kunnen opnames worden gemaakt. Bezoekers van De Pit accepteren dat ze op beeld kunnen worden vastgelegd.
 • In De Pit kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 dBA. Gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. De Pit biedt tegen een redelijk tarief oordoppen aan.
 • De Pit schenkt alleen alcohol aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bezoekers die alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen, wordt de toegang ontzegd.
 • In het belang van de veiligheid dienen bezoekers de aanwijzingen van het personeel van De Pit op te volgen.
 • In De Pit zijn de landelijke regels over het rookverbod van kracht. Roken en het gebruik van e-smokers zijn in het hele gebouw niet toegestaan. De Pit verhaalt een eventuele boete op de overtreder.
 • Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te behandelen.
 • Bij constateren of het ervaren van overlast of intimidatie door een mede-bezoeker in welke vorm dan ook, verzoeken we de bezoeker hier direct melding van te maken bij personeel van De Pit zoals beveiliging, receptie, barpersoneel, garderobe of glazenhalers, zodat er direct passend opgetreden kan worden.
 • Het is niet toegestaan etenswaren, drank, stickers of stiften mee naar binnen te nemen.
 • Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Wanneer bezoekers deze bij zich hebben, wordt de politie altijd gewaarschuwd.
 • In De Pit is het niet toegestaan om zonder toestemming professionele (video)camera’s of opnameapparatuur te gebruiken.

Het is in De Pit niet toegestaan om:

 • Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift.
 • Dieren mee te nemen. Indien u een hulphond mee wil nemen kunt u best even met ons contact opnemen.
 • Te handelen in soft- en harddrugs.
 • Goederen (waaronder toegangskaarten) te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 • Vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s).
 • Zonder toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw.
 • Consumpties, in welke verpakking dan ook, mee naar buiten te nemen.

Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van het entreebewijs en kan de toegang voor een bepaalde periode worden ontzegd.
Bij overtreding van onze huisregels hebben bezoekers geen recht op restitutie van entreegelden.
Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.
Vragen en opmerkingen? Stuur een e-mail naar: podiuminterneuzen@gmail.com.

Deze huisregels zijn er niet alleen voor jou. Denk alsjeblieft ook aan de buren bij het naar
binnen- en buiten gaan, en bezorg hen geen overlast.